Overal is aan gedacht

Een thuiswedstrijd voor Grond-, weg- en waterbouwbedrijf Van Geemen uit De Purmer. In opdracht van Van Wijnen zijn zij verantwoordelijk voor de civieltechnische werkzaamheden van de recreatiewoningen in Volendam. We spreken projectleider Jordy Winter over de keuzes die zijn gemaakt bij de aanleg van het park. 

Vanaf het begin betrokken
‘Als projectleider ben ik vanaf het begin betrokken. Het is voor ons in de regio, dat maakt het erg leuk. Aannemers vragen steeds vaker om al tijdens de ontwerpfase mee te denken. Ook bij dit plan zijn we vanaf het begin betrokken bij het ontwerp. Dat geeft een goede samenwerking. We proberen aan de voorkant zoveel mogelijk voor te bereiden zodat de realisatie voor iedereen makkelijk wordt. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.’ 

Van voorwaarden naar ontwerp
‘We zijn een civiele en infra bouwer. Dus de bouw wordt uitgevoerd door Van Wijnen en wij doen het civieltechnische werk. Denk hierbij aan alles wat niet bouw-gerelateerd is, zoals: kabels en leidingen, rioleringen, asfalt, straatwerk en de houten steigerconstructie aan het water. Landal heeft een beeld van een park en dat zetten wij om naar een ontwerp. Maar we stemmen onze werkzaamheden niet alleen af met Landal en Van Wijnen. We houden ook rekening met eisen van de gemeente, belanghebbenden, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap en de brandweer. Zo komen we tot een plan dat past binnen de voorwaarden, budgetten en verwachtingen. 

Een fantastische locatie
Nu het bouwrijp maken van het terrein is afgerond, zijn we bezig met de kabels, leidingen en aanleg van tuinen, wegen en de houten steigers. Het terrein ligt in een mooie waterrijke omgeving. Recreanten kunnen straks zo met een bootje aanmeren. Het is een fantastische locatie. We hebben van tevoren goed onderzoek naar gedaan naar de waterveiligheid. Het park ligt op een primaire waterkering en hiervoor is de oever opnieuw beschermd. Om restzettingen en verzakking te voorkomen hebben we het park eerst voorbelast met veel zand. Het hele park is hierdoor op een hoger niveau getild. Door al deze investeringen aan de voorkant zijn de woningen van zeer goede kwaliteit. Overal is aan gedacht.’